Barion Pixel

Rendelés leadás folyamatban...

A weboldal használatával elfogadod a mi
cookie kezelésünket!

Facebook nyereményjáték szabályzat

I. A nyereményjáték részvételi feltételei

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője Ujházi Edvin e.v..

Cégnév: Ujházi Edvin e.v.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Áchim L. András utca 7-9.

Elektronikus elérhetőség: info@medipack.hu

Telefonos elérhetőség: 30 959 1692

A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője Ujházi Edvin e.v.. A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt és minden személy csak egyszer. A Játékban nem vehetnek részt: a Medipack vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Medipack megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek, valamint cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, illetve ezen személyeknek a Ptk. 685. § b)pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a Játék során megadott személyes adataikat a jelen szabályzatban foglaltak szerint a Szervező kezelhesse. A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

A nyeremény más termékre, vagy szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel. A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a Szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra. A játék során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

II. A nyeremények

1 darab 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely a www.medipack.hu weboldalon váltható be. Érvényes 2021.május 31-ig.

III. A játék időtartama

A nyereményjáték kezdete 2020.10.30. (péntek). A nyereményjáték lezárulta 2020.11.03. (kedd) 12:00. Sorsolás aznap délután, 2020.011.03-án (kedd).

IV. A játék működése, menete

A nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak fel kell keresnie a Medipack Facebook oldalát (www.facebook.com/medipack.com) és kommentben meg kell írnia, hogy mi a gyermeke neve és hány éves.

A 2020. november 3-án 12:00-ig válaszoló Játékosok közül 2020. november 3-án, kedden délután kisorsolásra kerül 1 személy, aki egy 10.000 Ft értékű Medipack vásárlási utalványt nyer.

A nyertesek nevét a Szervező saját Facebook oldalán teszi közzé. Emellett a Szervező a nyertest egy privát üzenet formájában is értesíti, amennyiben a nyertesek nem jelentkeznének saját maguk.

V. Tájékoztatási kötelezettség

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel egy magánszemély Facebook profilján keresztül írt privát üzenet formájában, amennyiben a nyertes nem jelentkezne saját maga. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Játék lezárultát követő két hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

Az, hogy a nyertes csak ezen türelmi idő után szerez tudomást arról, hogy korábban nyert, semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosítja.

A Játékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy a Játék lezárulta után visszatérjenek a Medipack Facebook oldalára, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget.

VI. Felelősség

A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon nincs kapcsolatban azzal. A Játékos az általa megadott információkat és adatokat a Szervező és nem a Facebook számára adja át.

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

VII. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

VII. Adatvédelem A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval a Játékosok hozzájárulnak az általuk megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a nyertesek nevét a Szervező mind hivatalos weboldalán, mind Facebook oldalán közzétegye. Továbbá a Játékosok kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra, ha a Játék szervezőjétől függetlenül, rajta kívülálló okok miatt, adataik nyilvánosságra kerülnének.

A nyertes a Játékban való részvételével önként és kifejezetten elfogadja az adatvédelmi szabályzatot. A résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga, de ebben az esetben nem vehetnek részt a Medipack nyereményjátékán.

Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért Ujházi Edvin e.v. felel.

Békéscsaba, 2020. október 30.

Miként lehetnek az Apukák feleségük segítségére a szülőszobán? Hogyan tudják támogatni őt azokban a nehéz órákban, anélkül, hogy l...

A nátha az egyik leggyakoribb probléma csecsemő- és gyermekkorban, az elhúzódó orrfolyás pedig komoly szövődményekkel járhat. Az o...

Gynotal szülészeti gél hozzájárul a biztonságosabb szüléshez és kitűnő megoldás lehet a hüvelyi szülés megkönnyítésére.

Ritkán esik szó a szülő nők jogairól a kórházban, pedig igen fontos témakör.

Csatlakozz!

Iratkozz fel hírlevelünkre és add meg gyerkőcöd születési dátumát, hogy a legszemélyreszabottabb ajánlatokat és információkat tudjuk Neked küldeni.